Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Thứ tư - 17/08/2016 03:54
(VP) - Sáng 5/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội
Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội
Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.
Dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Ban Giám đốc Sở, trưởng các phòng ban Sở và trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.
Năm học 2015-2016, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học. Đặc biệt, kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Tỷ lệ thí sinh dự thi cao, đạt gần 99%; tổng số thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 749.020 thí sinh, đạt tỷ lệ 92,98%.
Chất lượng giáo dục đào tạo từng bước được nâng lên: Công tác phổ cập giáo dục nầm non cho trẻ em 5 tuổi cơ bản hoàn thành; 63/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh THCS, THPT có chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại học được cải thiện. Giáo dục vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập được quan tâm, bảo đảm công bằng xã hội trong giáo dục.
Năm học vừa qua, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục cũng được tăng cường: Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng thường xuyên; cơ sở vật chất, thiết bị trường học được quan tâm. Chính quyền các cấp tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho giáo dục. Ước chi ngân sách nhà nước cho toàn ngành Giáo dục và đào tạo năm 2016 đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước.
Tại hội nghị, đại diện Bộ Giáo dục-Đào tạo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục.
9 nhiệm vụ được đặt ra cho giáo dục trong năm học mới, đó là: Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn quốc; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học; Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để có thể thực hiện được phương hướng và nhiệm vụ đặt ra, ngành giáo dục sẽ tập trung vào 5 giải pháp: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục, đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.
Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, thảo luận của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, sở GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tưởng Chính phủ nhấn mạnh: Việc đổi mới trong ngành Giáo dục là tất yếu, nhưng việc đổi mới phải có lộ trình, công khai và phù hợp với tình hình đất nước. Mọi sự đổi mới phải lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện các mặt: Đức-trí-lao-thể-mỹ. Sự đổi mới này rất cần sự ủng hộ, tích cực vào cuộc của các ngành, địa phương và toàn xã hội.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực  của ngành giáo dục trong năm học 2015-2016, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: Giáo dục phổ thông chưa coi trọng đên giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, vẫn còn bạo lực học đường, vẫn còn tội phạm vị thành niên. Năng lực ngoại ngữ của học sinh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập; Khắc phục quá tải chậm, nhiều nội dung học không mang giá trị thực tiễn. Giáo dục đại học, chuyên nghiệp hạn chế, chưa gắn với nhu cầu xã hội, sinh viên ra trường thất nghiệp trong khi đó nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực cao. Số lượng đại học tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Chất lượng đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ hạn chế; công tác quản lý nhà nước về giáo dục còn chậm đổi mới; đầu tư cho giáo dục chưa thật hiệu quả; cơ chế, chính sách tài chính chưa phù hợp; chất lượng và cơ cấu cán bộ, giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu …
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Bước vào năm học mới với những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn,thách thức, Thủ tướng đề nghị, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi nội dung các  nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ có liên quan đến giáo dục và đào tạo, để các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên và nhân dân hiểu rõ và đồng lòng thực hiện; Các bộ, ban, ngành trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục; Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, chế độ chính sách, đời sống vật chất tinh thần của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên; Quan tâm ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và các nguồn khác để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương xây dựng, rà soát các chương trình hành động của địa phương thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tăng cường vai trò quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm về phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương; Chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trường học.
Đối với ngành giáo dục, Thủ tướng lưu ý, toàn ngành cần tập trung vào việc triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của ngành theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng; Rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, không phù hợp để hoàn chỉnh; Xây dựng các đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển đội ngũ của toàn hệ thống; Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học trong nhà trường; Thực hiện tốt công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông; Triển khai thực hiện tự chủ đại học; Năng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Tăng cường hội nhập quốc tế; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.
 Về giáo dục phổ thông, Thủ tướng cho rằng, đây là nền tảng của giáo dục nói chung, vì thế cần đảm bảo chương trình vừa hình thành nhân cách, văn hóa của một công dân trẻ, vừa bảo đảm bảo tính hiện đại, hội nhập, giảm tải nhanh, không nặng về khối lượng, mà phát triển toàn diện văn thể mỹ. Cần dạy cho học sinh biết yêu lịch sử, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, biết sống có trách nhiệm trong tập thể, trong xã hội. Chú ý giáo dục thể chất để tạo một thế hệ thanh niên khỏe mạnh, toàn diện. Tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục nhất là vùng sâu, vùng xa.
Về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, theo Thủ tướng, cần đảm bảo chất lượng và đáp ứng thị trường lao động, hướng tới xây dựng công dân toàn cầu. Khuyến khích liên kết nhà trường với doanh nghiệp, thị trường lao động. Đẩy mạnh tự chủ đại học một cách thực chất và đồng bộ đi đôi với vai trò người đứng đầu. Cần xác định rõ ràng trách nhiệm xã hội của trường đại học, xây dựng môi trường quản lý lành mạnh, tỏa văn hóa, tỏa giá trị ra ngoài xã hội. Cần quan tâm chất lượng đào tạo, tay nghề thực tế, khẳng định nhất nghệ tinh, nhất thân vinh qua việc tìm việc làm và tạo dựng sự nghiệp cho thế hệ trẻ.
Thủ tướng cũng gửi gắm tới ngành giáo dục câu nói nổi tiếng của Nguyễn Trãi “Nước Đại Việt ta hiền tài chưa bao giờ thiếu. Nhưng tìm cho ra hiền tài chưa bao giờ là việc đơn giản”. Vì vậy, ngành giáo dục cần đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài để trước tiên ngành giáo dục phải có nhiều thầy giỏi, nhiều trò giỏi. Việt Nam ta có thêm nhiều người hiền tài để làm rạng danh và sẵn sàng phục vụ đất nước.
“Nhân tài nằm ở bìa rừng, góc núi, đó có thể là các em học sinh nơi miền núi hải đảo, đó là các giáo viên với những sáng tạo đổi mới trong dạy và học, đó có thể là các chuyên gia, những giảng viên đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài… Nhiệm vụ của ngành giáo dục là phải phát hiện được” – Thủ tướng nhấn mạnh.
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tiếp thu các ý kiến góp ý từ các địa phương, các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt những chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng cam kết sẽ cùng tòan ngành, các địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra để năm học tới những bức xúc sẽ được giải quyết, tạo ra nhiều điểm sáng, đưa giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển tương xứng với sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân.
Tại hội nghị, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố Quyết định khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016. Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc năm học 2015-2016.

Nguồn tin: www.quangtri.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây