Loading...
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

Năm học 2011-2012, năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2015, quán triệt nhiệm vụ năm học mới của Bộ và Sở, ngành GD&ĐT Hải Lăng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp như sau:I. Phương hướng chung:

Toàn ngành tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện thành công điểm Nhấn của Sở GD&ĐT:Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong ngành; đẩy mạnh phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường đạt chuẩn Quốc gia, trường kiểu mẫu, trường chất lượng cao. Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đại trà và giữ vững thành tích học sinh giỏi. Triển khai có hiệu quả Chương trình Kiên cố hóa trường học, chương trình SEQAP, Đề án phát triển Giáo dục huyện giai đoạn 2011-2015; Phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường học kiểu mẫu giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi đến năm 2015, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

1/ Huy động số lượng học sinh:

Toàn huyện ổn định 61 trường học: 20 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học và 19 trường THCS.

Tăng cường chỉ đạo công tác huy động số lượng học sinh để tiếp tục đạt tỷ lệ cao. Mầm non huy động nhà trẻ 868 cháu đạt tỷ lệ 31%, tăng 1,9% so với năm trước; mẫu giáo 4383 cháu đạt tỷ lệ 91%, tăng 0,6%, trong đó Mẫu giáo 5 tuổi 1315 cháu đạt 100%. Có 100% lớp học tổ chức bán trú. Tiểu học: huy động 7902 em/303 lớp (giảm so với năm trước 202 em và 18 lớp), trong đó có 11 lớp ghép với 140 em. Huy động 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, có 4 trường tổ chức bán trú: Thị trấn Hải Lăng, Hải Thọ, Hải Thượng, Hải Lâm, có 75% lớp học 6-9 buổi/ngày. THCS: huy động 7029 em/194 lớp (giảm so với năm trước 238 em và 22 lớp), huy động 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học học vào lớp 6.

Hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học, nhất là khối THCS và ở các xã vùng biển, vùng xa của huyện.

Tích cực triển khai thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg về Phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi có 80% đơn vị đạt chuẩn (16/20 xã, thị trấn), huyện đạt chuẩn vào năm 2013. Duy trì, nâng cao chất lượng PC THCS, các đơn vị từng bước phấn đấu đạt chuẩn PCGD THĐĐT mức độ 2, có thêm 2 xã đạt chuẩn PC bậc Trung học.

2/ Tiếp tục thực hiện hiệu quả ba cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

Chính quyền phối hợp với Công đoàn GD các cấp tiếp tục triển khai thực hiện ba cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Hai không", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, quan tâm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho CBGV, HS.

Tổ chức đăng ký thi đua. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng để đánh giá phù hợp và chính xác hơn.

Xây dựng nội quy, quy định chế độ, lề lối làm việc tạo môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, thân thiện và trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị trường học.

Tất cả các trường đều tổ chức Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học trong Hội nghị CBGV đầu năm học.

3/ Triển khai thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; điểm “Nhấn” Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học của Sở GD&ĐT:

a. Đổi mới quản lý giáo dục:

Cán bộ quản lý giáo dục chủ động trong công tác tham mưu, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành.

 Tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị và UBND huyện ban hành Kế hoạch Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các trường tham mưu UBND xã, thị trấn bổ sung thành phần BCĐ và ban hành Kế hoạch Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi ở địa phương. Triển khai các đề án về Phát triển giáo dục, phổ cập bậc Trung học của huyện.

Kiện toàn và tổ chức Đại hội Giáo dục huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2015.

Đổi mới quản lý giáo dục theo hướng chuyên nghiệp hóa, mỗi cán bộ, chuyên viên ở Phòng cũng như CBQL các trường đều tiến hành xây dựng và thực hiện theo quy trình của từng công việcđược giao.

Tổ chức có hiệu quả Hội nghị Cán bộ giáo viên đầu năm học, trong đó, cần được đổi mới theo hướng làm cho Hội nghị trở thành diễn đàn để trình bày một số tham luận (chuyên đề) xoáy sâu vào những vấn đề trọng tâm cần phấn đấu của nhà trường trong năm học, những vấn đề chưa làm được, chưa thành công để thảo luận, bàn bạc nhằm tìm ra các giải pháp tích cực làm chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động của nhà trường, tránh việc nêu ý kiến và thảo luận chung chung.

Xây dựng hoàn thiện quy chế thi đua - khen thưởng của ngành.

Xây dựng Tiêu chí xây dựng trường kiểu mẫu ở các cấp học.

Tiếp tục phát động mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

Tham mưu lãnh đạo các cấp về triển khai thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

          b. Nâng cao chất lượng giáo dục:  

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng theo hướng Tiến bộ, thực chất, bền vững. Các trường MN, TH, THCS đều đặt ra kế hoạch để từng bước phấn đấu xây dựng “thương hiệu” về chất lượng giáo dục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà và giữ vững thành tích học sinh giỏi. Đặc biệt đối với một số đơn vị có chất lượng còn thấp cần có giải pháp tích cực để làm chuyển biến rõ nét.

Triển khai thực hiện thí điểm dạy ngoại ngữ từ lớp 3 trở lên 4 tiết/tuần theo quy định của Bộ. Triển khai đại trà dạy tự chọn môn Tiếng Anh, Tin học ở tất cả các trường Tiểu học.

Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng Tiêu chí xếp hạng chất lượng đào tạo của các trường TH, THCS.

Từng nhà trường, tổ khối chuyên môn và từng giáo viên tiếp tục xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy lưu vào hồ sơ.

Chú trọng xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng để giảm dần tỷ lệ học sinh yếu kém, bỏ học.

Toàn ngành chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2012.  Các trường chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn đội tuyển bồi dưỡng, tập luyện ngay từ đầu năm học để tham gia thi đấu đạt thành tích cao ở cấp Huyện và cấp Tỉnh. Tổ chức HKPĐ cấp huyện vào tháng 3/2012 với tất cả các nội dung thi đấu trong HKPĐ cấp tỉnh.

Tiếp tục công khai rộng rãi hơn nữa về chất lượng giáo dục của toàn ngành, của các trường. Triển khai công tác tự kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục ở tất cả các trường mầm non, phổ thông theo quy định. Mỗi cấp học có ít nhất một trường được đánh giá ngoài.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây, các bậc học, cấp học cần tập trung

Thực hiện tốt một số nội dung:

* Đối với GD Mầm non:

Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Phổ cập GD Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tập trung huy động 100% cháu 5 tuổi đến trường. Tổ chức tập huấn và xây dựng bộ hồ sơ về phổ cập đảm bảo đầy đủ và đẹp mắt. Tập huấn và thực hiện đánh giá Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo lộ trình quy định của Bộ.

Mở rộng thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới ở tất cả các nhóm, lớp.

Tham mưu với chính quyền địa phương việc quản lý, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động của các nhóm lớp ngoài nhà trường theo quy định, kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện. Hết sức quan tâm về giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường bán trú.

Tiếp tục tuyển dụng thêm GV mầm non dạy lớp 5 tuổi, ưu tiên bố trí đủ số lượng giáo viên/lớp, GV trong biên chế, giáo viên có năng lực để giảng dạy các lớp 5 tuổi.

Tiến hành rà soát, kiểm kê, sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi các lớp, đặc biệt ưu tiên mua sắm, bổ sung để đảm bảo mỗi lớp 5 tuổi có một bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học đầy đủ theo danh mục quy định của chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi.

Ưu tiên những phòng học rộng rãi nhất, khang trang nhất bố trí cho lớp 5 tuổi để thực hiện phổ cập.

Tham gia dự thi “Thể dục nhịp điệu trong trường mầm non” cấp tỉnh.

* Đối với các trường phổ thông:

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tăng cường kỷ cương, nề nếp trong dạy - học và các hoạt động giáo dục.

Tiếp tục thực hiện ra đề đề thi chung, đổi chéo 100% giáo viên coi thi khác trường và tổ chức chấm chung mở rộng thêm một số môn ở lớp 5, lớp 9 và triển khai thêm ở lớp 4, lớp 8.

Tổ chức tốt một số cuộc thi Nói hay, viết đẹp, Giao lưu học sinh giỏi, An toàn giao thông cấp tỉnh bậc Tiểu học, Khảo sát học sinh giỏi lớp 5, lớp 8; thi HSG lớp 9 cấp huyện và dự thi cấp tỉnh; thi giải bài tập bằng máy tính cầm tay môn Toán cấp THCS. Thi HS giỏi kỹ thuật phổ thông. Thi Tốt nghiệp Nghề PT lớp 8. Thi giải Toán, thi tiếng Anh trên Internet. Thi nghiên cứu KH-KT cho học sinh phổ thông Itel ISEF. Thi giáo viên THCS ứng dụng CNTT giỏi trong dạy học cấp huyện, tham gia dự thi cấp tỉnh. Thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện và dự thi cấp tỉnh. Giao lưu giáo viên giỏi cấp Quốc gia bậc Tiểu học.

Tổ chức sinh hoạt theo cụm trường các môn năng khiếu, ít tiết đối với các trường TH, THCS như: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh. Mỗi cụm cử một nhóm trưởng và tổ chức sinh hoạt ít nhất mỗi tháng/1 lần do Cụm trưởng chuyên môn chỉ đạo.

Quan tâm đến công tác hướng nghiệp phân luồng cho học sinh lớp 9, chú trọng vào việc vận động một bộ phận học sinh TN THCS vừa học chữ, vừa học nghề. Tuyên tryền, phổ biến chính sách cho vay ưu đãi của Chính phủ đối với học sinh học nghề.

Nâng cao nhận thức cho mọi người về “Học tập suốt đời” và xây dựng xã hội học tập xây dựng Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2020”; Đề án Xoá mù chữ giai đoạn 2011-2020.

c. Thực hiện có hiệu quả điểm “Nhấn” của Sở Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy họcnhằm đạt được các yêu cầu sau đây: (có hướng dẫn riêng)

          Nâng cao nhận thức của CBGV trong việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học. Thực hiện việc bảo quản TBDH tốt, khai thác và sử dụng TBDH đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng phòng thực hành, phòng học bộ môn, phòng TBDH đạt chuẩn; mua sắm trang thiết bị, tự làm, sử dụng đồ dùng dạy học và đồ dùng, đồ chơi trẻ em. Tạo chuyển biến tích cực về tổ chức bảo quản và sử dụng TBDH trong tất cả các cơ sở giáo dục, làm cơ sở để xây dựng, khai thác, sử dụng tốt CSVC trường học trong những năm tiếp theo.

Đảm bảo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          Các đơn vị, trường học kiểm tra, rà soát, đối chiếu thiết bị dạy học hiện có để có kế hoạch mua sắm, bổ sung đầy đủ danh mục tối thiểu do Bộ quy định. Đề ra các giải pháp về bảo quản, sử dụng, mua sắm, bổ sung TBDH của đơn vị. Hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ về trách nhiệm của tố, nhóm, cá nhân trong việc mua sắm, bảo quản, tự làm, sử dụng thiết bị.          Tạo cho giáo viên có thói quen sử dụng thường xuyên góp phần thực hiện thành công đổi mới phương pháp dạy học. Phân công, đào tạo, bồi dưỡng để mỗi trường học đều có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác thiết bị trường học có chuyên môn, nghiệp vụ.

Thông qua việc thực hiện điểm “nhấn” của Sở, mỗi đơn vị giáo dục phải coi đây là dịp để tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ công tác thiết bị trường học, đưa công tác này trở thành nề nếp trong quản lý, sử dụng cho những năm tiếp theo.

Mỗi trường học đều tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện điểm nhấn của Sở.

Chọn chỉ đạo điểm về thực hiện điểm “nhấn” cua huyện: MN Thị trấn, TH Hải Quế, THCS Hải Thượng.

4/ Tiếp tục đẩy mạnh Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

Với những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", các đơn vị trường học tập trung rà soát theo các tiêu chí của Bộ, của Sở quy định và công văn của Phòng Quy định về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Xây dựng môi trường văn hóa học đường; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh với yêu cầu: Trật tự - Kỷ cương - Tình thương - Sáng tạo và Hiệu quả.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng đủ nhà vệ sinh sạch sẽ của học sinh và giáo viên. Toàn huyện phát động phong trào xây dựng khuôn viên cảnh quan trường lớp khang trang theo hướng đầy đủ, sạch đẹp.

Tiếp tục thực hiện chủ đề “Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng” với các nội dung đã đề ra trong các năm trước.

Tích cực xây dựng đơn vị văn hóa trong toàn ngành.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tổ chức Tháng 9 khuyến học” và ngày Khuyến học Việt Nam 02/10 (từ 2/9-2/10). Tiếp tục phát động phong trào “Mỗi tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ thiện” với những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

           Tổ chức thực hiện tốt phần “Lễ” và “Hội” trong lễ khai giảng năm học mới (5/9/2011).

5/ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục:

          Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; trong đó coi trọng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên theo từng năm học thực chất, công bằng. Đề cao thái độ, trách nhiệm của người thầy trong dạy học, quản lý, trong kiểm tra, chấm điểm và đánh giá, xếp loại học sinh. Tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Đây là khâu đột phá để phát triển.

Tăng tỷ lệ trên chuẩn đạt 70-72%; có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm lớp; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ viên chức làm công tác thiết bị, thư viện, thủ quỹ, y tế trường học.

          Triển khai thực hiện đại trà đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng các cấp học.

Phòng tổ chức gặp mặt CBQL, GV ngoại tỉnh đang công tác, nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011.

Thực hiện trả lương cho giáo viên MN ngoài biên chế (phần địa phương và nhà trường chi trả) theo đúng quy định, thực hiện nâng lương cho giáo viên MN ngoài biên chế hàng năm. Tiếp tục tham mưu UBND huyện bố trí xây dựng thêm nhà công vụ cho giáo viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học. Vận động đội ngũ CBGVNV gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

  Phối hợp với Phòng Nội vụ để làm tốt công tác TCCB, thực hiện tốt đề án Luân chuyển Cán bộ giáo viên của huyện mới sửa đổi. Đề nghị bổ nhiệm đủ CBQL ở các trường học. Tiếp tục tuyển dụng thêm giáo viên và nhân viên các trường học.

       6/ Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học:

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012,  dự án SEQAP 2009-2015. Tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu và các nguồn kinh phí khác để tăng cường cơ sở vật chất trường học. Ưu tiên bố trí xây dựng thêm trường lớp học mầm non để thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Tiếp tục mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học, thiết bị CNTT, máy vi tính, sách thư viện, tài liệu phục vụ giảng dạy...

Từ năm học này và những năm tiếp theo cần ưu tiên kinh phí đầu tư mua mới, thay thế để đáp ứng các tiêu chuẩn về bàn ghế học sinh đúng quy cách theo quy định của Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

Xây dựng trường MN Hải Thọ, THCS Hải Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường MN Hải Quế, TH Hải Quế đạt chuẩn mức độ 2. Rà soát, kiểm tra công nhận lại các trường Mầm non, Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn cách đây 5 năm.

Thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở địa bàn đặc biệt khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các cơ sở GDMN. Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục. Hỗ trợ BHYT cho HS theo quy định. 

Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý nghiêm những sai phạm về công tác quản lý tài chính.

Đồng thời với các hoạt động trên đây, toàn ngành cần triển khai thực hiện một số hoạt động khác, đó là:

- Tổ chức giáo dục ý thức chấp hành về ATGT. Đưa nội dung tình hình ATGT trong báo cáo định kỳ hàng tháng về phòng tổng hợp và theo dõi. Tất cả các trường TH đều tổ chức thi ATGT, tham gia thi cấp huyện để chuẩn bị dự thi tỉnh. Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia tháng An toàn giao thông; phối hợp với các lực lượng triển khai nội dung “Đi học an toàn” nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Chăm lo công tác y tế học đường. Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện triển khai phòng chống, ngăn ngừa các dịch bệnh, nhất là đối với các trường mầm non. Tất cả các trường học đều phải xây dựng phòng (hoặc góc) y tế học đường và trang bị các thiết bị y tế tối thiểu. Mỗi trường có một nhân viên y tế hoặc kiêm nhiệm và được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản để chăm lo sức khỏe cho học sinh. Thường xuyên vệ sinh môi trường. Phát động rộng rãi “Rửa tay bằng xà phòng” ở trường và ở nhà cho tất cả học sinh từ mầm non đến THCS.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, nhà trường có trách nhiệm thay mặt gia đình kiên quyết ngăn chặn không để các em tham gia vào các tệ nạn xã hội trong thời gian học tập tại trường, phối hợp với địa phương, gia đình phòng chống các hiện tượng tiêu cực khác. 

- Phối hợp với UBDS-KHHGĐ tổ chức tuyên truyền vận động không sinh con thứ 3 trở lên.

- Chủ động xây dựng, bổ sung phương án Phòng chống cháy nổ, phòng chống BL&GNTT trong toàn ngành.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Cùng Công đoàn vận động xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn.

- Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT đạt khoảng 75-80%, tham gia BH thân thể đạt khoảng 75-80%.

- Phối hợp Hội Khuyến học huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện cho chủ trương vận động các tổ chức và cá nhân đóng góp ủng hộ quỹ Bảo trợ tài năng huyện tăng thêm khoảng 100 – 120 triệu đồng. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức để đưa TT HTCĐ đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính quyền các cấp, sự hỗ trợ hiệu quả của phong trào XHHGD, bằng sự nỗ lực quyết tâm cao, toàn ngành đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đề ra, đội ngũ CBGV toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Hai tốt” quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011-2012.

 

 

                                                PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI LĂNG

THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Danh ngôn - Tục ngữ
THƯ VIỆN ẢNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
THỐNG KÊ
   Số người online: 3
   Số lượt truy cập: 1177866
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
LIÊN KẾT NHANH

LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc PGD Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ: TT Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị
Thiết kế- xây dựng: EDUlink, Tel:0935181456- 0905609111