Loading...
Công tác quy hoạch và luân chuyển CBQL giáo dục huyện Hải Lăng

Phòng GD&ĐT Hải Lăng quản lý 61 trường học, gồm 20 trường MN, 22 trường TH, 19 trường THCS với 19.379 học sinh các cấp. Toàn ngành có 1.445 CBGVNV trong đó có 60 HT, 62 Phó HT, có 100% giáo viên đạt chuẩn, 68,8% trên chuẩn.

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Hải Lăng đã có bước phát triển đáng kể, dành được nhiều thành tích cao. Phòng đã được Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ Thi đua Tiên tiến xuất sắc, được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và vinh dự được hai lần Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.

Đạt được những kết quả trên, trong đó có nguyên nhân là ngành đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực đội ngũ CBQL của ngành.


Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của CBQL có tính quyết định đến sự phát triển của đơn vị nên Phòng đã hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển CBQL của ngành. Sau đây là một số kết quả đáng ghi nhận.

1. Về công tác quy hoạch cán bộ:

Đối với quy hoạch cán bộ lãnh đạo Phòng, đã tiến hành thực hiện theo đúng quy trình, gồm: tổ chức hội nghị để lấy ý kiến thăm dò, giới thiệu trong hàng ngũ CBQL các trường và chuyên viên Phòng, sau đó Lãnh đạo phòng lựa chọn và giới thiệu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực thông qua cấp ủy chi bộ, lãnh đạo phòng để lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo quy hoạch mỗi chức danh có từ 2 -3 người, mỗi người có 1-2 chức danh, về độ tuổi đối với những đ/c quy hoạch lần đầu đảm bảo đủ 2 nhiệm kỳ, ít nhất cũng có đủ 1 nhiệm kỳ, đối với các đ/c quy hoạch lại đảm bảo ít nhất được 2/3 nhiệm kỳ để đảm bảo tính kế thừa.

Kết quả, Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt giai đoạn 2005-2010 Quy hoạch Trưởng phòng 2 đ/c, quy hoạch Phó Trưởng phòng 3 đ/c. Giai đoạn 2010-2015 quy hoạch Trưởng phòng 3 đ/c, quy hoạch Phó Trưởng phòng 4 đ/c. Nhân sự quy hoạch đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và có cơ cấu cán bộ nữ.

Sau khi được Huyện ủy ra QĐ phê duyệt, phòng đã tổ chức thông báo công khai đến toàn thể CBCC cơ quan và các trường học biết.

Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, trong thời gian qua, đã bổ nhiệm 1 đ/c Phó trưởng phòng thay thế đ/c Phó Trưởng phòng điều chuyển công tác khác.

Hàng năm, phòng cũng đã tiến hành bổ sung quy hoạch để đảm bảo sự chủ động và liên tục.
Đối với quy hoạch CBQL các trường, phòng đã chỉ đạo các trường chủ động quy hoạch HT, Phó HT. Tuy nhiên, việc quy hoạch trước đây chưa có cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Trước tình hình đó, vừa qua, năm 2010, phòng GD đã tham mưu với Huyện ủy và đã được Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 04/01/2011 về quy hoạch cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2010-2015. Căn cứ vào công văn hướng dẫn, Phòng GD đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức huyện uỷ, Phòng Nội vụ huyện tổ chức Hội nghị triển khai về công tác quy hoạch CBQL trường học gồm có BT chi bộ và HT các trường nhằm quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình để Cấp uỷ và Ban giám hiệu các trường triển khai thực hiện.

Sau hội nghị, Cấp ủy và BGH các trường đã tiến hành rà soát, đánh giá lại cán bộ đương chức, lựa chọn các đ/c mới giới thiệu lần đầu đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, chuyên môn, sau đó tổ chức hội nghị toàn Hội đồng để giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm có sự chứng kiến của đại diện LĐ phòng GD và Đảng ủy địa phương. Sau khi có kết quả, Chi bộ và nhà trường gởi biên bản và danh sách các đ/c được đề nghị quy hoạch về phòng. Trên cơ sở đó, Phòng đã tổng hợp danh sách, gởi về Ban tổ chức huyện ủy, đồng thời đề nghị BTC huyện ủy tổ chức họp với Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ rà soát lại tiêu chuẩn, yêu cầu để đề nghị Thường trực huyện ủy phê duyệt theo quy chế của BCH huyện ủy về quy định bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường học (Thường trực Huyện ủy ra thông báo về bổ nhiệm CBQL trường học là cơ quan phê duyệt quy hoạch).

Với sự tham mưu tích cực của Phòng và sự phối hợp của các ngành liên quan nên từ chỗ chưa có quy hoạch CBQL các trường theo đúng quy định, đến nay 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện đã hoàn thành việc quy hoạch CBQL đến năm 2015 làm cơ sở cho việc bổ nhiệm và bồi dưỡng, đào tạo sau này.

Kết quả, có 97 người được quy hoạch chức danh Hiệu trưởng và 179 người quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng.

Về chất lượng nhân sự quy hoạch. Tính chung, có 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 96% trình độ trên chuẩn, trong đó có 60,6% có trình độ Đại học; 29,8% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và 37,0% đã qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; 98% là đảng viên; 56,7% là nữ và 51,4% có tuổi đời dưới 35 tuổi.

Ngoài CBQL đương chức, 100% GV được quy hoạch mới đều có năng lực chuyên môn tốt, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, có nhiều thành tích về bồi dưỡng HS giỏi, có nhiều đóng góp cho ngành, là những người luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, sẽ là nguồn bổ sung dồi dào cho việc bổ nhiệm thay thế về sau.

Để tạo nguồn và nâng cao chất lượng CBQL, những năm qua Phòng đã tổ chức cho hàng trăm CBGV đi học nâng cao trình độ, đến nay có 68,8% có trình độ trên chuẩn, trong đó có 3 đ/c Thạc sĩ, 6 đ/c đang học Cao học. Trong 5 năm trở lại đây, đã đề nghị Huyện cho đi học Trung cấp lý luận chính trị hơn 70 CBQL, Phòng cử đi học Bồi dưỡng QLGD gần 30 người. Bên cạnh đó, Phòng đã chỉ đạo các trường hết sức quan tâm công tác phát triển Đảng trong trường học theo chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của BCH TW Đảng khóa VIII về công tác phát triển đảng viên trong trường học. Mặc dầu, phòng GD không phải là cơ quan quản lý về công tác Đảng, nhưng trước đây Phòng đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, TT Bồi dưỡng chính trị huyện mở nhiều lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho GV từ các chi bộ trường học giới thiệu lên, nhằm tạo điều kiện cho GV sớm được kết nạp Đảng và tăng nhanh số lượng đảng viên, đồng thời góp phần vào việc đảm bảo tiêu chuẩn chính trị trong việc đề bạt, bổ nhiệm CBQL các trường, vì vậy, đến năm 2000 có 100% trường TH, THCS có chi bộ riêng và đến năm 2005 có thêm 100% trường MN có chi bộ riêng, tổng số đảng viên hiện nay chiếm tỷ lệ hơn 40% CBGVNV toàn ngành, đồng thời tổ chức thành công nhiều hoạt động nên tạo điều kiện cho BCGV tỏ rỏ được năng lực của mình làm cơ sở cho việc lựa chọn bồi dưỡng, giới thiệu và bổ nhiệm CBQL các trường.

Hiện nay, đang phối hợp với TT GDTX huyện mở lớp Bồi dưỡng quản lý giáo dục và đề nghị huyện cho đi học TCLLCT đối với các đ/c được đưa vào diện quy hoạch để chuẩn bị nguồn cho việc bổ nhiệm sau này.
Trong 5 năm trở lại đây, phòng cũng đã đề nghị Thường trực huyện ủy và UBND huyện bổ nhiệm mới 10 HT, 22 Phó HT, bổ nhiệm lại  81 HT, Phó HT.

2. Về luân chuyển cán bộ:

Công tác luân chuyển CBQL các trường học hằng năm đã được Phòng GD&ĐT chuẩn bị chu đáo, tiến hành qua nhiều khâu, nhiều bước đảm bảo phương châm “dân chủ, ổn định, khoa học, hợp lý”. Từ năm 2005, Phòng đã tham mưu UBND huyện ra quyết định ban hành đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên của Phòng.

Hàng năm, bộ phận TCCB Phòng tiến hành rà soát danh sách CBQL các trường đến hạn luân chuyển theo điều lệ trường TH, THPT quy định và thông báo cho CBQL biết trước từ một học kỳ đến một năm. Căn cứ yêu cầu công tác, tình hình thực tế của từng trường và năng lực cán bộ để lập phương án luân chuyển. Trước khi chuẩn bị vào năm học mới, phòng tổ chức thông qua cấp ủy, lãnh đạo Phòng để xem xét và đề nghị UBND huyện ra quyết định.

Trong qúa trình thực hiện, phòng cũng rất linh hoạt chứ không hoàn toàn máy móc nhằm đảm bảo cho một số CBQL hoàn thành một số nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tùy theo năng lực để bố trí phù hợp, phòng đã chú ý đến việc bố trí làm sao cho CBQL đi lại, sinh hoạt thuận lợi nhất, đảm bảo ổn định, không gây xáo động lớn… vì vậy, các đ/c được luân chuyển đến đơn vị mới đều vui vẻ, hăng hái, phát huy tốt khả năng của mình.

    Trong 10 năm trở lại đây, Phòng GD&ĐT Hải Lăng đã thực hiện luân chuyển từ trường này sang trường khác 32 lượt cán bộ quản lý các trường học (Mầm non: 4; Tiểu học: 18; THCS 10). Luân chuyển 1 đ/c HT lên làm CT CĐGD huyện, 1 đ/c Phó HT lên làm Phó trưởng phòng, 1 đ/c HT lên làm Tổ trưởng chuyên môn phòng. Ngoài ra, có 168 lượt giáo viên đi làm nghĩa vụ luân chuyển từ vùng thuận lợi đến vùng có khó khăn hơn, điều đáng nói là việc luân chuyển được thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở nên GV tự giác chấp hành, một số GV đã xung phong đi làm nghĩa vụ trước và không có đơn thư khiếu nại, thắc mắc.

Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển CBQL đã tạo được môi trường mới để CBQL thể hiện và phát huy năng lực, điều đó đã, đang và sẽ giúp cho CBQL ngày càng phát huy tốt vai trò “đầu tàu” của mình. Ngành GD&ĐT huyện tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và làm tốt hơn nữa công tác này để đưa sự nghiệp GD&ĐT ngày càng đi lên./.

                    Trần Đới – Trưởng phòng GD-ĐT Hải Lăng

THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Danh ngôn - Tục ngữ
   -“Học không biết chán, dạy người không biết mỏi” Khổng Tử ]
THƯ VIỆN ẢNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
THỐNG KÊ
   Số người online: 1
   Số lượt truy cập: 1170126
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
LIÊN KẾT NHANH

LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc PGD Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ: TT Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị
Thiết kế- xây dựng: EDUlink, Tel:0935181456- 0905609111