Loading...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG GD& ĐT HẢI LĂNG THEO THÁNG
Lịch công tác tháng 3/2013
[2/28/2013 3:51:03 PMthanhtung]

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 – 2013

 

 

 

 

Trọng tâm: - Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ hội: 8/3, 19/3, 26/3.

                 - Thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

 

 

 

 

02. Thi Tiếng Anh qua mạng Internet khối TH, THCS cấp tỉnh tại huyện (các điểm thi: THCS Hải Phú, THCS Hải Chánh, TH Thị trấn Hải Lăng, quán internet Hoàng Quang).

 

05. 7h30’ Triển khai chuyên đề Mầm non cấp huyện tại MN Hải An (TP: P.Hiệu trưởng, 1 gv dạy lớp 5 tuổi/trường).

 

05, 06. Thi hùng biện Tiếng Anh THCS tại các cụm trường.

 

07. 13h30’ Hội nghị Hiệu trưởng tại Phòng (kết hợp tổ chức Lễ phát động Giáo dục Hải Lăng chung sức xây dựng nông thôn mới).

 

08. Các trường tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày QTPN 8/3.

 

09. 14h00’ Chuyên đề Vật lý lớp 7 cấp huyện tại THCS Hải Thiện (Nội dung: Ứng dụng CNTT và sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn Vật lý 7, Bài dạy tiết 25: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện; TP: HĐBM huyện, CBQL trong cụm; 1 gv dạy Vật lý 7/trường).

 

11. 7h30’ Họp ban tổ chức thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện (bốc thăm thi).

      - 14h00’ Họp Chuyên môn THCS tại Phòng (TP: Phó Hiệu trưởng hoặc PTCM).

 

12. Thi học sinh giỏi kỹ thuật THCS cấp tỉnh tại Trung tâm KTTH-HN tỉnh.

 

13. Thi giải Toán qua mạng Internet khối Tiểu học, THCS cấp huyện (xem kế hoạch cụ thể qua email).

 

12. 19h30’ Liên hoan văn nghệ 19/3 các trường THCS tại Nhà Bảo tàng huyện (14h00’ ngày 12/3 tổ chức ráp nhạc tại Nhà Bảo tàng).

 

19. Các trường nghỉ học tham gia hoạt động Ngày hội Văn hóa huyện lần thứ 11.

 

20. Nộp báo cáo hoạt động tháng 3/2013 về Phòng (gửi qua email đ/c Nam).

 

22. Thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện tại Nhà Thiếu nhi Hải Lăng.

 

26. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 

28. Thi HSG văn hoá lớp 9 cấp tỉnh tại THPT Đông Hà (các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học) và THPT Lê Lợi (các môn Văn, Sử, Địa, T.Anh, GDCD, Tin học). Khai mạc 6h30. Các trường THCS làm thẻ HS, cho HS chờ xe đón tại các điểm: UBND xã Hải Sơn, THCS Hải Trường, Phòng GDĐT, Ngã 3 Đại An Khê, Cầu Trắng; xe xuất phát tại điểm UBND xã Hải Sơn lúc 5h30.

 

 

THÁNG NÀY:

 

- Thanh tra chuyên môn, toàn diện các trường theo kế hoạch.

- Dự giờ rút kinh nghiệm dạy học ở các trường Tiểu học triển khai mô hình Trường học mới - VNEN tại Tiểu học Hải An.

- Các trường TH, THCS gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn phòng Tin học, phòng thực hành Lý Hóa Sinh, thư viện tiên tiến trước ngày 15/3/2013.

- Tập huấn tự đánh giá trường Tiểu học, THCS (Lịch thông báo sau).

 

- Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Kiểm tra thực hiện điểm “nhấn” của Sở.

- Kiểm tra công tác tự đánh giá chất lượng GD một số trường Mầm non.

 

 

 

    TRƯỞNG PHÒNG

Lịch công tác tháng 3/2014
[3/3/2014 2:46:41 PMthanhtung]

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3 - 2014

 

 

 

Trọng tâm:     

- Tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ hội: 8/3, 19/3, 26/3.

- Thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

 

 

 

 

06. Các trường nộp danh sách thi khảo sát HSG lớp 6&7 các môn Văn, Sử, Địa, T.Anh, GDCD, Toán, Lý, Sinh; riêng môn Tin học thi lớp 6 (lớp 7 thi vào tháng 4 chọn đội tuyển để bồi dưỡng thi tỉnh năm sau). Số lượng: 1 em/môn/lớp/trường. Danh sách theo mẫu: TT/Họ và tên/Ngày sinh/Giới tính/Môn dự thi (nhập bằng phần mềm QLHS và gửi dữ liệu qua email levanminhhl@gmail.com). Tiền đề thi, giấy thi, giấy nháp 5.000đ/em.

 

+ Nộp danh sách giáo viên coi thi, chấm thi khảo sát HSG lớp 6&7 theo mẫu: TT/Họ và tên/Chuyên môn chính. Số lượng: 1-2 người/môn/trường (gửi email đ/c Nam). Riêng lãnh đạo, thư ký, phục vụ hội đồng thi tại các cụm đ/c cụm trưởng giới thiệu.

 

06-07. Kiểm tra hồ sơ BDTX Mầm non: ngày 06/3 tại các trường Hải Xuân, Hải Quy, Hải Vĩnh, Hải Thiện, Hải Ba; ngày 07/3 tại các trường Hải Hòa, Hải Dương, Hải Quế, Hải An, Hải Khê.

 

08. Các trường tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày QTPN 8/3.

 

11-14. Hội thi “Giữ vở sạch - viết chữ đẹp” cấp tỉnh tại TH Hàm Nghi - Đông Hà.

 

13. 8h00’ Chuyên đề Thể dục lớp 8 cấp huyện tại THCS Hải An (Nội dung: Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích Nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh THCS; Bài dạy tiết 50: Nhảy xa, Thể thao tự chọn - Bóng chuyền. TP: HĐBM huyện, CBQL trong cụm; 1 gv dạy Thể dục 8/trường).

 

18. Thi khảo sát HSG lớp 6&7 tại các cụm (thực hiện theo Quyết định của Phòng).

20. 8h00’ Chuyên đề Hóa học lớp 9 cấp huyện tại THCS Hải Quy (Nội dung: Phương pháp giải bài toán về dẫn xuất Hydrocacbon; Bài dạy tiết 55. TP: HĐBM huyện, CBQL trong cụm; 1 gv dạy Hóa 9/trường).

 

- Nộp báo cáo hoạt động tháng 3/2014 về Phòng (gửi qua email đ/c Nam).

 

20-21. Hội diễn Liên hoan Tiếng hát học đường toàn tỉnh lần thứ IV tại THPT Đông Hà.

 

20-27. Thi giải Toán qua mạng Internet lớp 1-9 cấp huyện (xem KH cụ thể qua email).

 

26. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 

 

THÁNG NÀY:

 

 

- Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ, chuyên môn, đột xuất một số trường học.

- Thực hiện các chuyên đề THCS cấp tỉnh môn Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (dự kiến vào các ngày 12, 20 và 28/3, sẽ gửi công văn của Sở GD&ĐT sau).

- Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra thực hiện điểm “nhấn” năm học của Sở.

- Kiểm tra nhập dữ liệu vào phần mềm PCGD mới của Bộ.

- Duyệt chi tiết dự toán ngân sách SNGD năm 2014 và nguồn học phí (lịch TB sau).

- Các trường THCS gửi đăng ký danh mục hóa chất cần tiêu hủy trước 10/3/2014 (qua email đ/c Minh).

- Các trường TH, THCS gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận đạt chuẩn phòng Tin học, phòng thực hành Lý Hóa Sinh, thư viện tiên tiến trước ngày 15/3/2014.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 
Kế hoạch khác
Lịch công tác tháng 12/2014
Lịch công tác tháng 11/2014
Lịch công tác tháng 10/2014
Lịch công tác tháng 9/2014
Lịch công tác tháng 7/2014
Lịch công tác tháng 6/2014
Lịch công tác tháng 5/2014
Lịch công tác tháng 4/2014
Lịch công tác tháng 3/2014
Lịch công tác tháng 2/2014
Lịch công tác tháng 1/2014
Lịch công tác tháng 12/2013
Lịch công tác tháng 11/2013
Lịch công tác tháng 10/2013
Lịch công tác tháng 9/2013
Lịch công tác tháng 8/2013
Lịch công tác tháng 7/2013
Lịch công tác tháng 6/2013
Lịch công tác tháng 5/2013
Lịch công tác tháng 4/2013
Lịch công tác tháng 3/2013
Lịch công tác tháng 2/2013
Lịch công tác tháng 1/2013
Lịch công tác tháng 12/2012
Lịch công tác tháng 11/2012
Lịch công tác tháng 10/2012
 
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Danh ngôn - Tục ngữ
THƯ VIỆN ẢNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
THỐNG KÊ
   Số người online: 1
   Số lượt truy cập: 892584
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
LIÊN KẾT NHANH

Bản quyền thuộc PGD Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ: TT Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị
Thiết kế- xây dựng: EDUlink, Tel:0935181456- 0905609111