Loading...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG GD& ĐT HẢI LĂNG THEO THÁNG
Lịch công tác tháng 5/2013
[5/6/2013 7:38:27 AMthanhtung]

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 - 2013

 

 

Trọng tâm: - Hoàn thành CT, tổ chức thi HK2, xét HTCT Tiểu học, TN THCS.

         - Tổ chức tổng kết năm học 2012 - 2013.

 

 

 

01. Nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

03-11. Các trường TH, THCS tổ chức thi HK2 theo kế hoạch (xem lịch tháng 4/2013).

06-08. Khảo sát đánh giá chuẩn trẻ 5 tuổi (thứ tự các cụm: Trường Sơn - Vĩnh Định - Ô Lâu - Duyên hải).

06-09. Phòng kiểm tra kết quả thực hiện điểm “nhấn”, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Thi đua, Dạy thêm, học thêm).

08.14h00’ CBQL trường Tiểu học trong cụm nộp bài thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 (để trong 2 bì riêng) và danh sách học sinh về trường Tiểu học được chọn đặt hội đồng chấm thi để chấm và nhập điểm thi HK2. 

09. Các trường THCS báo cáo danh sách Hội đồng xét tốt nghiệp THCS; danh sách CB thanh tra (1 tổ trưởng hoặc tổ phó); số lượng học sinh dự xét tốt nghiệp THCS theo mẫu (gửi email levanminhhl@gmail.com):

   TRƯỜNG…     BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HS DỰ XÉT TN THCS NH 2012-2013

 

Tổng số HS

Nam

Nữ

Số lượng thí sinh

 

 

 

Phổ thông

Bổ túc

Tự do

 

 

 

 

 

 

 

09-10. Chấm thi HK2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại các cụm (HĐ chấm thi nộp báo cáo kết quả thi HK2 về Phòng chậm nhất ngày 11/5 theo mẫu như HK1).

10. 13h30’ Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng.

11. 16h00’ CBQL các trường THCS trong cụm nộp bài thi môn Toán, Văn, Anh lớp 8&9 (mỗi khối để trong 3 bì riêng) và danh sách học sinh (chép danh sách môn Toán, Văn, Anh  lớp 8, 9 đã xuất Excel trong chương trình Quản lý học sinh; kèm USB) về trường THCS được chọn đặt hội đồng chấm thi để chấm và nhập điểm thi HK2.

13-14. Kiểm tra phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi tại Phòng (theo lịch đã gửi).

13-15. Chấm thi HK2 môn Toán, Văn, Anh lớp 8&9 tại các cụm (HĐ chấm thi nộp báo cáo kết quả thi HK2 về Phòng chậm nhất ngày 16/5 theo mẫu như HK1).

15. Các trường Mầm non nộp báo cáo theo mẫu 6-MN-C và hồ sơ Emis tháng 5.

15-16. Sở GD&ĐT kiểm tra kết quả thực hiện điểm “nhấn”, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Thi đua, Dạy thêm, học thêm.

21. Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 (xem KH qua email)

22. Hạn cuối các trường TH, THCS nộp b/c thống kê các biểu số lượng theo mẫu về Phòng (gửi email nguyentuananh977@gmail.com): Tiểu học: mẫu 7-TH-C, 11-TH-CL, biểu HS bỏ học và hồ sơ Emis tháng 5; THCS: mẫu 8-THCS-C, 12-THCS-CL, biểu HS bỏ học và hồ sơ Emis tháng 5.

      - Báo cáo điểm thi HK2 các môn theo đề chung của Phòng từ khối 6-9 như HK1.

28. 7h30’ Các trường THCS tiến hành xét tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013.

29. Các trường THCS nộp hồ sơ tốt nghiệp về Phòng (gồm 03 Bảng ghi điểm xét tốt nghiệp, 03 danh sách HS được công nhận tốt nghiệp, dữ liệu tốt nghiệp và các văn bản kèm theo).

30. 7h30’ Các trường Tiểu học tổ chức xét HTCT Tiểu học năm học 2012-2013 (nộp hồ sơ để Phòng duyệt kết quả vào ngày 03/6/2013).

31. Các trường Mầm non, TH, THCS nộp báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 (nộp bằng văn bản đồng thời gửi email đ/c Nam).

 

THÁNG NÀY:

- Đón Sở GD&ĐT kiểm tra các nhiệm vụ năm học; kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia các trường Tiểu học, THCS và kiểm tra công nhận lại 2 trường THCS.

- Các đơn vị hoàn thành chương trình năm học (25/5/2013). Tổ chức học tập các văn bản hướng dẫn chế độ cho điểm, cộng điểm, xếp loại học sinh, quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ văn phòng, quy chế thi cho GV, HS để thực hiện đảm bảo quy chế.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị và hồ sơ xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS.

     - Tiến hành kiểm kê tài sản và công khai tài chính cuối năm học.

- Các trường tổ chức tổng kết năm học 2012-2013.

- Bàn giao công tác Đội về địa bàn dân cư.

- Hoàn thành kế hoạch mua sắm tài sản và xây dựng CSVC trong hè, báo cáo danh sách trực bảo vệ đơn vị trong hè.

 

   TRƯỞNG PHÒNG

Lịch công tác tháng 5/2014
[5/5/2014 8:42:09 AMthanhtung]

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 - 2014

 

 

Trọng tâm: - Hoàn thành CT, tổ chức thi HK2, xét HTCT Tiểu học, TN THCS.

         - Tổ chức tổng kết năm học 2013-2014.

 

 

 

01-02. Nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

05-13. Các trường TH, THCS tổ chức thi HK2 theo lịch thi (xem lịch tháng 4).

07. 14h30’ CBQL trường Tiểu học trong cụm nộp bài thi môn Toán, T.Việt lớp 5 (để trong 2 bì riêng) và danh sách học sinh về trường Tiểu học được chọn đặt hội đồng chấm thi để chấm và nhập điểm thi HK2.

08. 7h30’ Họp kế toán các trường MN, TH, THCS tại Phòng.

08-09. Chấm thi HK2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại các cụm (HĐ chấm thi nộp báo cáo kết quả thi HK2 về Phòng chậm nhất ngày 10/5 theo mẫu như HK1).

09. Các trường THCS báo cáo danh sách Hội đồng xét tốt nghiệp THCS; danh sách CB thanh tra (1 tổ trưởng hoặc tổ phó); số lượng học sinh dự xét tốt nghiệp THCS theo mẫu (gửi email levanminhhl@gmail.com):

 

        TRƯỜNG… BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HS DỰ XÉT TN THCS NH 2013-2014

 

Tổng số học sinh

Nam

Nữ

Số lượng thí sinh

 

 

 

Phổ thông

Bổ túc

Tự do

 

 

 

 

 

 

 

12-15. Khảo sát chất lượng trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn đánh giá trẻ 5 tuổi (thứ tự các ngày theo cụm: Vĩnh Định - Duyên hải - Ô Lâu - Trường Sơn).

13. 7h30’ CBQL các trường THCS trong cụm nộp bài thi môn Toán, Văn, Anh lớp 8&9 (mỗi khối để trong 3 bì riêng) và danh sách học sinh (chép danh sách môn Toán, Văn, Anh  lớp 8, 9 đã xuất Excel trong chương trình Quản lý học sinh) về trường THCS được chọn đặt hội đồng chấm thi để chấm và nhập điểm thi HK2.

14-15. Chấm thi HK2 môn Toán, Văn, Anh lớp 8&9 tại các cụm (HĐ chấm thi nộp báo cáo kết quả thi HK2 về Phòng chậm nhất ngày 16/5 theo mẫu như HK1).

15. Hạn cuối các trường Mầm non nộp báo cáo thống kê về Phòng (xem CV số 51/PGDĐT ngày 24/4/2014).

17. Hội thi tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã (có CV riêng).

19. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 19/5.

20. 13h30’ Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tại Phòng.

21. Kiểm tra thẩm định trường MN Hải Khê đạt chuẩn quốc gia.

    - Kiểm tra chéo hồ sơ xét TN THCS năm học 2013-2014 (xem KH qua email).

26. Hạn cuối các trường TH, THCS nộp báo cáo thống kê về Phòng (xem CV số 51/PGDĐT ngày 24/4/2014).   

      - Báo cáo điểm thi HK2 các môn theo đề chung của Phòng từ khối 6-9 như HK1.

27. 7h30’ Các trường THCS tiến hành xét tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014 (cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh ngày 02/6/2014).

29. Các trường THCS nộp hồ sơ tốt nghiệp về Phòng (gồm 03 Bảng ghi điểm xét tốt nghiệp, 03 danh sách HS được công nhận TN, dữ liệu TN và các văn bản kèm theo).

30. 7h30’ Các trường Tiểu học tổ chức xét HTCT Tiểu học năm học 2013-2014 (nộp hồ sơ để Phòng duyệt kết quả vào ngày 03/6/2014).

     - Các trường Mầm non, TH, THCS nộp báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014 (yêu cầu nộp bằng văn bản có bìa để lưu trữ đồng thời gửi email đ/c Nam).

 

THÁNG NÀY:

- Đón Sở GD&ĐT kiểm tra các nhiệm vụ năm học; kiểm tra công nhận các trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch năm học.

- Các trường hoàn thành chương trình năm học (25/5/2014); tổ chức tổng kết năm học; tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp cuối cấp; ôn tập tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014-2015. Tổ chức học tập các văn bản hướng dẫn chế độ cho điểm, cộng điểm, xếp loại học sinh, quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ văn phòng, quy chế thi cho GV, HS để thực hiện đảm bảo quy chế.

- Kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục mầm non.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị và hồ sơ xét HTCT Tiểu học, tốt nghiệp THCS.

- Duyệt quyết toán ngân sách năm 2013 một số đơn vị (lịch cụ thể sau).

     - Tiến hành kiểm kê tài sản và công khai tài chính cuối năm học.

     - Tổ chức hội nghị biểu dương công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (giấy mời riêng).

- Các trường nộp hồ sơ thi đua các cấp hoàn thành trước ngày 25/5/2014.

- Chỉ đạo hoạt động hè, bàn giao HS và công tác Đội về địa phương.

- Hoàn thành kế hoạch mua sắm tài sản và xây dựng CSVC trong hè, báo cáo danh sách trực bảo vệ đơn vị trong hè.

 

   TRƯỞNG PHÒNG

 

Lịch công tác tháng 5/2015
[5/4/2015 7:44:18 AMthanhtung]
 
Kế hoạch khác
Lịch công tác tháng 9/2015
Lịch công tác tháng 8/2015
Lịch công tác tháng 7/2015
Lịch công tác tháng 5/2015
Lịch công tác tháng 4/2015
Lịch công tác tháng 3/2015
Lịch công tác tháng 02/2015
Lịch công tác tháng 01/2015
Lịch công tác tháng 12/2014
Lịch công tác tháng 11/2014
Lịch công tác tháng 10/2014
Lịch công tác tháng 9/2014
Lịch công tác tháng 7/2014
Lịch công tác tháng 6/2014
Lịch công tác tháng 5/2014
Lịch công tác tháng 4/2014
Lịch công tác tháng 3/2014
Lịch công tác tháng 2/2014
Lịch công tác tháng 1/2014
Lịch công tác tháng 12/2013
Lịch công tác tháng 11/2013
Lịch công tác tháng 10/2013
Lịch công tác tháng 9/2013
Lịch công tác tháng 8/2013
Lịch công tác tháng 7/2013
Lịch công tác tháng 6/2013
Lịch công tác tháng 5/2013
Lịch công tác tháng 4/2013
Lịch công tác tháng 3/2013
Lịch công tác tháng 2/2013
Lịch công tác tháng 1/2013
Lịch công tác tháng 12/2012
Lịch công tác tháng 11/2012
Lịch công tác tháng 10/2012
 
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Danh ngôn - Tục ngữ
THƯ VIỆN ẢNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
THỐNG KÊ
   Số người online: 1
   Số lượt truy cập: 1160140
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
LIÊN KẾT NHANH

LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc PGD Hải Lăng, Quảng Trị
Địa chỉ: TT Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị
Thiết kế- xây dựng: EDUlink, Tel:0935181456- 0905609111